UŠETŘETE AŽ 65 % NÁKLADŮ DÍKY iKOMUNITĚ

Chytrým sdílením energie vyrobené vaší vlastní fotovoltaickou elektrárnou ušetříte až 65 % nákladů na elektřinu v bytovém domě či paneláku. Čistá elektřina bude spotřebovaná ve společných prostorech domů či v jednotlivých bytech. Nespotřebovanou energii lze uložit do baterií a využít v době, kdy nesvítí slunce.

Proč si vybrat iKomunitu

Poznejte nový svět, kde se elektřina stává společnou komoditou - staňte se součástí iKomunity. Naše inteligentní fotovoltaika spojuje jednotlivé domácnosti v bytových domech a panelácích do jednoho energetického společenství, které umí chytře sdílet elektřinu vyrobenou vaší vlastní společnou fotovoltaickou elektrárnou.

Využijte vaši vlastní čistou elektřinu

obrázek:1. Ohřev teplé
Ohřev teplé
užitkové vody
obrázek:2. Společné prostory
Společné prostory
osvětlení, výtah, ...
obrázek: 3. Spotřeba elektřiny
Spotřeba elektřiny
v jednotlivých bytech

Jak to funguje? Komunitní sdílení elektřiny

Sdílejte elektřinu vyrobenou společným výrobním zdrojem (fotovoltaickou elektrárnou) v rámci jednoho objektu. Energii lze sdílet ve společných prostorech i mezi jednotlivými byty.

Základním pilířem jsou skupiny zákazníků, účastníků komunity, jejichž členové si mohou navzájem mezi sebou sdílet elektřinu, která bude vyrobena pomocí fotovoltaické elektrárny. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství, komunity.

V rámci sdílení elektřiny je stanoveno vůdčí odběrné místo (dále jen OMv), ke kterému je připojen zdroj.

Většinou se bude jednat o místo společné spotřeby (výtahy, osvětlení) a následně přidružená odběrná místa (dále jen OMp), která se účastní sdílení. Všechna odběrná místa jsou osazena distribučními elektroměry, které umožňují sběr dat v 15 minutových intervalech.

Vyrobenou energii nejprve využívá vůdčí odběrné místo. Vzniklý přebytek nad rámec spotřeby OMv mohou využívat přidružená odběrná místa jednotlivých účastníků komunity za předpokladu, že v daném 15 minutovém intervalu měření mají registrovánu vlastní spotřebu. Rozúčtování spotřebované elektřiny ze společného zdroje provádí distributor podle alokačního klíče, který si účastníci komunity předem dohodnou.

Příklad fungování fotovoltaické elektrárny v bytovém domě

obrázek: 18 kWp velikost FVE
18 kWp
výkon elektrárny
obrázek: 30 kWh velikost baterie
30 kWh
velikost baterie
 • Vlivem spotřeby v OMv (2 kW) bude dodávka do hlavního domovního vedení (HDV) k alokaci mezi jednotlivá OMp 16 kW
 • Přidružená OM mají nastaven alokační klíč v poměru Byt 3 15%, Byt 4 15%, Byt 5 20%, Byt 6 10%, Byt 7 20% a Byt 15%
 • Byt 3 má aktuální spotřebu 2,4 kW, která je při nastavené alokaci 15% z 16 kW plně pokryta z instalované FVE. Alokace je využita v plném rozsahu.
 • Byt 4 má aktuální spotřebu 2,4 kW, která je při nastavené alokaci 15% z 16 kW pokryta z části (2,4 kW) z instalované FVE, zbytek (0,6 kW) je započítán jako dodávka z distribuční soustavy (DS)
 • Potenciál alokace zůstal v rozsahu 1,7 kW nevyužit. Výsledná dodávka OMv do DS po proběhlé alokaci bude 1,7 kW.
Bytový dům ukázka

Jak to funguje? Fotovoltaika s iKomunitou

Společný výrobní zdroj
Společný výrobní zdroj
Na střechu budovy bytového domu nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu. Tato elektrárna vyrábí elektřinu, kterou jednoduše sdílíte mezi jednotlivé členy komunity v jejich bytech.
Sdílení elektřiny mezi byty
Sdílení elektřiny mezi byty
Elektřinu sdílíte po již existujících elektrických kabelech, až do spotřebičů ve vašich bytech. Vždy víte, kdy a kolik energie vám fotovoltaický zdroj vyrobil elektřiny a kolik jste nakoupili elektřiny od vašeho dodavatele.
Neustálý přehled o výrobě a spotřebě elektrické energie
Neustálý přehled o výrobě a spotřebě elektrické energie
Součástí našeho řešení je i jednoduchý monitorovací systém. Tento systém umožňuje všem účastníkům inteligentní energetické ikomunity sledovat data o své spotřebě a výrobě elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Informace jsou k dispozici jak předsedům SVJ, tak i samotným obyvatelům každé bytové jednotky.

Náhled videa o přehledu o výrobě a spotřebě elektrické energie
Pokročilé řízení energetické spotřeby
Pokročilé řízení energetické spotřeby
Každé odběrné místo, má kalibrované distribuční elektroměry, a vyrobenou elektrickou energii mohou členové inteligentní komunity pomocí pokročilého řízení nabíjení a vybíjení baterií zužitkovat přímo ve svých bytech. To celé se děje na základě jednoduchého řízeného systému podléhajícímu pravidlům o zásadám ochrany průmyslového vlastnictví, se kterým iKomunita přichází a který členům energetických společenství umožňuje elektřinu efektivně využívat.

Úspora a udržitelnost

Připojte se k iKomunite a buďte součástí chytrého a udržitelného energetického společenství. Společně měníme způsob, jakým vnímáme a využíváme elektřinu. iKomunita podporuje udržitelnost a snižuje náklady na elektřinu. Každý člen komunity má kontrolu nad svou spotřebou a může aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Úspora a udržitelnost

Výhody

 • Administrativní jednoduchost procesu
 • Zkrátí se doba pro instalaci FVE a pro realizaci projektu
 • Možnost ponechat si vlastního obchodníka s elektřinou
 • Díky naši patentované technologii využijete potenciál FVE.
 • Vlastní aplikace, díky které máte kompletní přehled nad spotřebou jendotlivých a dodávkou energie z FVE.
 • Každých 15 min se započítá přidělená alokace energie z FVE a aktuální spotřeby v bytě
 • Okamžité informace o spotřebě bytu nebo celého domu a výkonu FVE

Návratnost

Návratnost díky iKomunitě 4-5 let
Návratnost ostatních dodavatelů 7-10 let
Ikona návratnost
2 x
rychlejší návratnost
Ikona výkon
95 %
FVE pro SVJ v Česku je od nás

Kontaktní formulář

Chcete realizovat fotovoltaickou elektrárnu pro váš rodinný dům či vaši firmu? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Před odesláním vyplňte prosím všechna pole, jinak nebude možné formulář odeslat. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.